Cizí strávníci

Odběru jídel z naší školní jídelny mohou využít i cizí strávníci. Ke stravování je možné se přihlásit na emailu jidelna@skolakojetice.cz nebo osobně ve škole. Pro odběr obědů je nutné využití vlastních nádob, ideální je ešus v nosiči. Do nádoby Vám paní kuchařky vše připraví.

Výdej stravy do vlastních čistých jídlonosičů probíhá od 11:00 do 11:15 hodin, odběr je možný kdykoliv po této hodině na okně jídelny.

Strávník si donese čistý jídlonosič. Jídelna plní stravou v předepsaných teplotách, zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy. Oběd je určen pro přímou spotřebu.

Cena:     65 Kč (kompletní oběd dle jídelního lístku)

Strava ve školní jídelně je připravována v souladu s platnými hygienickými předpisy (Vyhláška č.602/2006 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č.852/2004 Sb., o hygieně potravin).