Historie školy

Naše krásná škola slaví letos 130 let od svého založení. Na půdách a ve skříních jsme nalezli mnoho krásných materiálů, kronik a třídních knih. Těšíme se, že až nám to epidemická situace dovolí, podělíme se s vámi na výstavě k historii školy o všechny tyto krásné vzpomínky. Zatím se s námi můžete vydat na krátkou textovou cestu do dějin kojetického vzdělávání. (zdroj: www.kojetice.cz)


Roku 1665 se uvádí první zmínka o učiteli v Kojeticích (podotýká se výslovně v kronice, že „dáno kantorovi za přepsání register 45 kr.“) Učilo se tam, kde zrovna bylo místo. 

V roce 1671 V. Honejsek v kronice píše o kantorovi v Kojeticích, Václavu Kouřilovi, následující: „Ten stěžoval si řečeného roku pánům úřadníkům, že sousedé Kojetičtí dítek svých ku cvičení do školy neposílají“. Příštího roku žaloval zase na školní dítky, že „nechtí se modliti, jsou-li napomenuty od něho v návsi, že ještě více hejskují a jemu kantor-santor přezdívají. A ač je rychtář dosti vytrestá a trdlicí hrozí, ony to všechno sobě na hřbet kladou. Když jde on – kantor – klekání zvonit, nalézá před kostelem umrlčí hlavy z hrobu vyryté. V čas kázání vedou sobě až hanba. Jiné pak na místo kázání hrají za ploty karty. Obzvlášť pak naříkal na děti Žemličkovy. Těch pro jejich lehkomyslnost ve škole ani míti nežádal". Měli to ti první kantoři asi těžší, než ti dnešní.

Seznam řídících učitelů a doba jejich působení v kojetické škole

 • Již v roce 1671 byl prvním učitelem v Kojeticích Václav Kouřil. V roce 1677 druhým učitelem byl Melichar Jinkor. Po nich v dalších letech učilo zde přes dvacet učitelů (provisorů, podučitelů).
 • Josef Matějů 1867-1882 - byl prvním řídícím učitelem kojetické školy, v této době se vyučovalo ve třech třídách (jedna třída byla v budově čp.26 a dvě třídy v budově čp. 24. Zemřel v roce 1882 ve věku 42 let na TBC (tehdejší nemoc učitelů) a je pochován na kojetickém hřbitově
 • Josef Fiala 1882-1915 - byl prvním řídícím učitelem ve škole postavené r.1891. Zemřel v Kojeticích 12.1.1915 a je pochován na místním hřbitově vedle svého předchůdce Josefa Matějů
 • Emil Filipovský 1915-1935 - za jeho působení se v obci rozvíjel po osvobození r.1918 veškerý veřejný život. Po odchodu do výslužby žil v Poděbradech
 • Jaroslav Rech 1935-1942 a 1946-1948 - do naší školy nastoupil 11.září 1911 na místo učitele. Od r.1918 byl zakládajícím členem u vznikajících spolků (ochotnické divadlo, hasiči) a u veškerého veřejného života v obci. Zemřel v r.1956. Je pochován na místním hřbitově spolu s manželkou, dcerou Věrou a jejím manželem-sochařem Františkem Davidem
 • František Neužil 1942-1945 - literárně činný učitel. Napsal řadu knih. Žil v Brně. 15. května 1945 byl zvolen prvním předsedou MNV Kojetice
 • Růžena Jiránková 1948-1964 - plných 16 let zde učila a vedla školu. Škola v těchto letech prošla největší přestavbou a modernizací, byla přistavěna jídelna a kuchyň
 • Eva Havlíčková 1964-1965 - po dobu jednoho roku byla pověřena vedením školy, přešla na školu v Měšicích
 • Miroslav Kopecký 1965-1976 - na škole působil se svou ženou, také učitelkou, až do odchodu do důchodu
 • Irena Gottfriedová 1976-1987- v těchto letech došlo k dalšímu modernizování interiéru školy
 • Jana Matoušová 1987 – 2006 – v roce 2002 byla do budovy školy přesunuta i mateřská škola. V roce 2005 vznikla příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kojetice, která spojovala jednu třídu mateřské školy a dvě třídy základní školy (1.-5. ročník). S platností od 1.9.2006 jsou v budově školy dvě třídy mateřské školy a jedna třída základní školy (počítá se s vyučováním dvou ročníků)
 • Pavlína Komeštíková 2006 – 7/2018 - celých dvanáct let věnovala všechnu svou snahu, iniciativu a úsilí kojetické škole. Pod jejím vedením se stala škola místem vyhledávaným rodiči a žáky z celého okolí, škola byla významně zmodernizována a dovybavena, budova získala nové opláštění. Kompletní rekonstrukcí prošla řada prostor, včetně školní kuchyně a mateřské školy. Díky snaze a využívání dotačních prostředků škola disponovala novými pomůckami a vzdělávacími materiály, svou kvalitou a poskytovanou úrovní vzdělání předčila velké městské školy.
 • Jiří Šulc  8/2018 - 08/2020 - po dobu dvou let ředitelem školy, odvolán z funkce zastupitelstvem obce za závažné nedostatky v řízení.
 • Kamila Janyšková 09/2020 - doposud


 Důležitá data v historii kojetické 

 • 1680 První zmínka o potřebě postavení školy.
 • 1717-1810 bylo vyučováno v domě čp.23 (dům stojí do dnešních dnů)
 • 1810 Postavena nová školní budova s jednou třídou a bytem – čp. 26
 • 1876 Dětí přibývalo. Do školy chodily děti z Kojetic, Zlonína, Předboj a Byškovic. Počet školní mládeže činil v roce 1826 celkem 123 žáků, v roce 1884 již  202 žáků..
 • 1891 Byla postavena nová školní budova trojtřídní s bytem pro řídícího učitele, na místě zbourané školy z r. 1810
 • 1926 Přešly děti ze Zlonína do školy v Líbeznicích
 • 1937 Děti z Byškovic přešly do své nové Obecní školy v obci
 • 1948 Zavedení ústředního topení
 • 1951 Byla přistavěna kuchyně a jídelna
 • 1968 Došlo k oplocení zahrádky před školou (170 m2)
 • 1980-1981 Provedena výměna podlah, dveří, osvětlení, k předělání umýváren a WC, vč. modernizace bytu
 • 1988 zřízena nová žumpa
 • 2001 Ukončena plynofikace topení v celé škole
 • 2002 Na půdě školy byla vybudována místnost pro potřebu školní družiny
 • 2007 Zateplení a oprava pláště budovy a výměna oken, vnitřní úpravy