Historie školy

První zmínka o učiteli v Kojeticích je z roku 1665, podotýká se v kronice již výslovně, že: „dáno kantorovi za přepsání register 45kr.“

Celých 46 let se zde vyučovalo tam, kde bylo místo. Písemné záznamy potvrzují, že v roce 1717 se vyučovalo ve dvou místnostech domu č.p. 23. Vlastní jednotřídní škola s bytem pro učitele byla postavena roku 1810 na místě pastoušky. Ta ale velmi brzy nestačila do jedné třídy pojmout počet dětí školou povinných. Proto byla roku 1876 pro druhou třídu najata jedna místnost ve vedlejším domě č.p. 24. a roku 1885 byla najata další vedlejší místnost pro třetí třídu. Roku 1891 pak byla postavena trojtřídní škola, která již stačila na plný počet dětí školního obvodu, který tvořily Kojetice, Byškovice, Předboj a Zlonín. V roce 1926 přešly děti ze Zlonína do školy v Líbeznicích a v roce 1937 děti z Byškovic přešly do své nové školy v místě. 

1677

Kronikář V.Honejsek v kronice píše o kantorovi v Kojeticích Václavu Kouřilovi, následující: „Ten stěžoval si řečeného roku pánům úředníkům, že sousedé kojetičti dítek svých ku cvičen! do školy neposílají“. Příštího roku žaloval zase na školní dítky, že „nechtějí se modliti, jsou-li napomenuty od něho na návsi, že ještě více hejskují a jemu kantor-santor přezdívají.A ač je rychtář dosti vytrestá a trdlicí hrozí, ony to všechno sobě na hřbet kladou. Když jde on- kantor – klekání zvonit,  nalézá před kostelem umrlčí hlavy z hrobu vyryté. V čas kázání vedou sobě až hanba. Jiné pak na místo kázání hraji za ploty karty. Obzvlášť pak naříkal na děti Žemličkovy. Těch pro jejich lehkomyslnost ve škole ani míti nežádal“. Měli to ti první kantoři asi těžší, než ti dnešní … nebo ne ??

Seznam řídících učitelů a doba jejich působení v kojetické škole

Václav Kouřil
Již v roce 1671 byl prvním učitelem v Kojeticích

Melichar Jinkor
V roce 1677 byl druhým učitelem v Kojeticích

Po těchto dvou v dalších letech učilo zde přes dvacet učitelů (provisorů, podučitelů).

Josef Matějů
1867–1882 – byl prvním řídícím učitelem kojetické školy, v této době se vyučovalo ve třech třídách. Jedna třída byla v budově čp.26 a dvě třídy v budově čp. 24. Zemřel v roce 1882 ve věku 42 let na TBC (tehdejší nemoc učitelů) a je pochován na kojetickém hřbitově.

Josef Fiala
1882–1915 – byl prvním řídícím učitelem ve škole postavené r.1891. Zemřel v Kojeticích 12.1.1915 a je pochován na místním hřbitově vedle svého předchůdce Josefa Matějů

Emil Filipovský
1915–1935 – za jeho působení se v obci rozvíjel po osvobození r.1918 veškerý veřejný život. Po odchodu do výslužby žil v Poděbradech

Jaroslav Rech
1935–1942 a 1946–1948 – do naší školy nastoupil 11.září 1911 na místo učitele.Od r.1918 byl zakládajícím členem u vznikajících spolků (ochotnické divadlo, hasiči) a u veškerého veřejného života v obci.Zemřel v r.1956. Je pochován na místním hřbitově spolu s manželkou, dcerou Věrou a jejím manželem sochařem Františkem Davidem

František Neužil
1942–1945 – literárně činný učitel. Napsal řadu knih. Žil v Brně. 15. května 1945 byl zvolen prvním předsedou MNV Kojetice

Růžena Jiránková
1948–1964 – plných 16 let zde učila a vedla školu. Škola v těchto letech prošla největší přestavbou a modernizací, byla přistavěna jídelna a kuchyň

Eva Havlíčková
1964–1965 – po dobu jednoho roku byla pověřena vedením školy, přešla na školu v Měšicích

Miroslav Kopecký
1965–1976 – na škole působil se svou ženou, také učitelkou, až do odchodu do důchodu

Irena Gottfriedová
1976–1987– v těchto letech došlo k dalšímu modernizování interiéru školy

Jana Matoušová
1987 – 2006 – v roce 2002 byla do budovy školy přesunuta i mateřská škola
V roce 2005 vznikla příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kojetice, která spojovala jednu třídu mateřské školy a dvě třídy základní školy (1.¬5. ročník). S platnosti od 1.9.2006 jsou v budově školy dvě třídy mateřské školy a jedna třída základní školy.

Pavlína Komeštíková

2007 až dosud – 2008 zateplení fasády, 2011 rekonstrukce školní jídelny (130 jídel), 2012 rekonstrukce přízemí – učebny MŠ v přízemí se šatnami a umývárnou, 2012–2014 vybavení technikou – interaktivní tabule do všech tříd, 2015 interaktivní velkoplošný tablet v mateřské škole, čítárna s 200 tituly – úprava podkroví

Ze školy určené k výmazu se ředitelce přes všechny překážky podařilo obnovit dvoutřídku, v několika posledních letech dokonce školu rozšířit na trojtřídku. S mateřskou školou a školní družinou funguje 6 oddělení naplněné až  k celkové kapacitě. (zdroj ČŠI) Image školy získala vyšší standard. (zdroj SCIO)

Z výpovědí většiny žáků (interní mapování 2016/2017): „ve škole se mi líbí všechno…paní učitelky, vybavení, výzdoba…mám tu hodně kamarádů. ..kéž by byla do 6.třídy a vejš“