Informace k zahájení školního roku 2022/2023


Milí rodiče,

srdečně Vás i Vaše děti zveme na prezenční zápis do Základní školy Kojetice, který se bude konat dne

7. 4. 2023 od 13:00 do 16:00.

Pokud byste neměli chuť dorazit s dětmi na zápis prezenčně, je možné pouze doručit škole potřebné dokumenty:

 1. osobně ředitelce školy
 2. prostřednictvím České pošty nebo jiné poštovní společnosti s doručením na adresu školy v termínu od 1. 4. do 7 4. do 16:00
 3. prostřednictvím datové schránky s elektronickým podpisem v termínu od 1. 4. do 7 4. do 16:00


Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • rodný list dítěte
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k povinné školní docházce
 • rodný list dítěte
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky nebo doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Na přihlášky doručené jiným způsobem nebo po datu zápisů nebude brán zřetel. Po ukončení zápisů Vám bude doručeno evidenční číslo Vaší přihlášky a do čtrnácti dnů vyvěsíme seznam evidenčních čísel přijatých k předškolnímu vzdělávání.

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty
 • zákonný zástupce s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka nebo pan učitel formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod.
 • zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky nejpozději dne 30. 4. 2023 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy

Doručení rozhodnutí

 • Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.
 • Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
 • Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 2. 5. 2023 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií. Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a hlavně Vašimi dětmi!

Těšíme se na vás!

za celý tým Kamila Janyšková