Informace o MŠ

Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Kojetice příspěvková organizace. Nachází se v obci Kojetice u Prahy ve Středních Čechách v blízkosti přírody a lesa, který nabízí dětem možnost k pohybovým aktivitám a získávání kladného vztahu k přírodě. Školní zázemí je tvořeno jednou budovou, ve které je situována Mateřská škola, Základní škola, Školní družina, kuchyně, Školní jídelna a sborovna. Nedaleko mateřské školy je k dispozici i místní dětské hřiště. Vzhledem k poloze obce je zde dobrá dopravní dostupnost, autobus i vlak. Krátká dojezdová vzdálenost do hlavního města i okolních větších měst – Neratovice, Brandýs nad Labem.


Mateřská škola se nachází na menší návsi obce pod kostelem ve dvoupodlažní budově s vlastní školní zahradou. Školní zahrada je rozdělena na dvě části, klidová má posezení využité k četbě, malování a část pozemku slouží k pěstování rostlin a jejich pozorování, v hrací části jsou pískoviště, skluzavka a několik herních prvků s platnou revizí a certifikáty o bezpečnosti. V přízemí mateřské školy se nachází šatna, třída Sovičky a Veverky, které jsou propojeny posuvnými dveřmi. 

Od naší školky můžete čekat kvalitní výchovně vzdělávací proces. Předškolní vzdělávání připraví dítě na další životní i vzdělávací cestu, bude rozvíjet jeho osobnost a motivovat k poznávání a učení. Základní a mateřská škola aktivně spolupracují, aby jejich práce vyústila v zájem rodičů a dětí pokračovat v základním vzdělávání ve stejné škole, kde absolvovali mateřskou školu, i ve vysokou připravenost dětí pro vzdělávání na základní škole. Naše školka dětem poskytuje spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného na praktický život, dává jim možnost osvojit strategii učení, motivuje je k dalšímu vzdělávání a učí je účinné a otevřené komunikaci, toleranci a způsobům řešení problémů.