Informace o ŠJ

Stravovat se zdravě i chutně může být jednoduché! V naší jídelně vaříme z "opravdových" potravin, jídla nepřipravujeme z polotovarů a zároveň plně respektujeme spotřební koš.

Objednávání obědů

Chcete-li si přihlásit nebo odhlásit oběd, zkontrolovat odebrané obědy či stav Vašeho účtu, neváhejte se obrátit na mail jidelna@skolakojetice.cz. 

Stravování zajišťujeme pro:

- pro žáky a zaměstnance škol (dle platné vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování)

Platba stravného

Účet školní jídelny: 107 – 716 242 0237/0100

Variabilní symbol má každý strávník přidělený.

Specifický symbol pro platbu obědů je 6

Platby se hradí paušálně měsíc předem.

Dětem z MŠ je oběd omluven automaticky po omluvení dítěte v aplikaci Naše MŠ, a to do 7:30 ráno. Žákům ZŠ je oběd omluven při jejich omluvení prostřednictvím systému Bakaláři, zprávou Komens třídnímu učiteli.

Cena stravy na den: