Informace o ŠJ

Stravovat se zdravě i chutně může být jednoduché! V naší jídelně vaříme z "opravdových" potravin, jídla nepřipravujeme z polotovarů a zároveň plně respektujeme spotřební koš.

Objednávání obědů

Chcete-li si přihlásit nebo odhlásit oběd, zkontrolovat odebrané obědy či stav Vašeho účtu, neváhejte se obrátit na mail jidelna@skolakojetice.cz. 

Stravování zajišťujeme pro:

- pro žáky a zaměstnance škol (dle platné vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování)

- firmy, státní instituce, organizace, důchodce a ostatní strávníky

Platba stravného

Účet školní jídelny: 107 – 716 242 0237/0100

Platby se hradí paušálně měsíc předem, variabilní symbol má každý strávník přidělený.

Odhlašování obědů den předem, případně do 7:30 hod. ráno dne, kdy měl být oběd odebrán. Odhlásit je možné emailem na jidelna@skolakojetice.cz nebo SMS zprávou na telefonu +420 604 173 971.

Cena stravy na den:

MŠ 3–6 let: 36 Kč (přesnídávka: 8 Kč, oběd: 21 Kč, svačina: 7 Kč)

MŠ od 6 let: 43 Kč (přesnídávka: 9 Kč, oběd: 27 Kč, svačina: 7 Kč)

Měsíční paušál MŠ na celý den: 750 Kč, dopoledne: 600 Kč

ZŠ 6–10 let: 27 Kč - měsíční paušál: 540 Kč

ZŠ od 10 let: 28 Kč - měsíční paušál: 560 Kč