Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Kojetice Moravcova 26,
250 72 Kojetice
IČ: 750 31 655
IZO: 102 438 064
RED-IZO: 600 052 044
Datová schránka ID DS: 92xmefz
https://www.facebook.com/skolaKojetice/
Tel.: +420 315 684 077

GPS: 50°14'17"N, 14°30'23"E (50.2381337, 14.5063516)
Autobusové spojení
Zastávka: Kojetice "Rozcestí"Linky: 348, 471
PID, Bus 351, Letňany - Neratovice, zastávka přímo před školou
Praha – Mělník, zastávka Kojetice, rozc., ne Tůmovka, č. 348, 369
Č. 419 Odolená Voda – Neratovice, zast. Kojetice, žel.st.
Vyhledat spojení

Platební údaje:

  • MŠ měsíční platba ve výši 600 Kč na bankovní účet č. 51–6496330237/0100 k 5. dni měsíce, variabilní symbol 4
  • ŠD měsíční platba ve výši 200 Kč na bankovní účet č. 51–6496330237/0100 k 5. dni měsíce, variabilní symbol 10
  • kroužky pololetní platba dle předpisu na bankovní účet č. 51–6496330237/0100 k 15.10./ k 15.2., variabilní symbol 2, poznámka zkratky kroužků, jméno účastníků
  • stravné měsíční platba ve výši paušálu na bankovní účet č. 107–7162420237/0100 k 5. dni měsíce, variabilní symbol přidělený vedoucí ŠJ 
  • ostatní platby na bankovní účet č. 51–6496330237/0100 - sponzorské dary, VS 1, bruslení VS 3, doprava do haly VS 5, plavání MŠ VS 6, školy v přírodě ŠVP VS 9, paušál za kopírování ZŠ 500 Kč ročně k 1.9. VS 7,pracovní sešity k učebnicím 2.-5.ročníku ZŠ 500 Kč ročně k 1.6. starého roku VS 8, výtvarné potřeby v září 500 Kč s VS 11.

Školní metodik prevence:

Mgr. Pavlína Komeštíková
metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti – náprava rizikového chování žáků, prevence tohoto chování, šetření a screening, spolupráce s okresním metodikem prevence Mgr. Davidem Edrem, PPP Mělník 
konzultační hodiny dle domluvy

Výchovný poradce:

Mgr. Pavlína Komeštíková
metodická a koordinační činnost – s přípravou plánu pedagogické podpory a individuálních plánů, naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, práce s nadanými žáky, diagnostika a depistáž
konzultační hodiny dle domluvy

Zřizovatel:                                                         Pověřenec dle GDPR:

Obecní úřad Kojetice                                                              Mgr. Alice Semiánová, Dis.
Lipová 155 ASemianova@seznam.cz
Kojetice,250 72 tel: 775 681 435
tel: 315 684 081, fax: 315 689 529
email: obec@kojetice.cz
Ič: 00240320

datová schránka: x4qakey

www.kojetice.cz

č.účtu:  4725–201/0100

Školská rada:

předsedkyně Veronika Culková (za rodiče), culkovi@culkovi.cz

místopředsedkyně Klára Válková (za školu), valkova@skolakojetice.cz

Jaroslava Maláková (za zřizovatele), j.malakova@seznam.cz

Jan Truhlařík (za zřizovatele), truhlarikjan@email.cz

Lucie Dědečková (za školu), sekretariat@skolakojetice.cz

Barbora Márová (za rodiče), viktorib@seznam.cz

 

Telefonické spojení

Základní škola
tel.: 315 684 077
Mateřská škola
tel.: 315 648 078
Jídelna
tel.: 315 655 165
Školní družina
tel.: 315 655 164
Mobil školy
+420 735 430 257

Další kontakty

Vedoucí školní jídelny
jidelna@skolakojetice.cz

Rychlý dotaz

Ke stažení