Kroužky

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme dětem následující kroužky:

Pondělí: 14:00 - 15:00 Pohybové hry s Lenkou Pokornou

Úterý: 14:00 - 15:00 Mažoretky s Vaneskou Chobotskou

Středa: 14:00 - 15:00 Chovatelský kroužek s Juli Polkovou pro menší

Čtvrtek: 14:00 - 15:00 Chovatelský kroužek s Juli Polkovou pro starší

Čtvrtek: 13:00 - 14:00 Umělecký kroužek pro holčičky s Kristýnkou Mirvaldovou

Čtvrtek: 13:00 - 14:00 Kroužek výpočetní techniky a robotiky s Kamilou Janyškovou

Kapacita jednotlivých kroužků je deset dětí. Kroužky začínají 1. 10. a uhrazeny musí být do konce září. 

Cena za kroužek je 1000,- Kč na pololetí. V případě, že by se kroužky z epidemiologických nebo jiných důvodů nemohly konat, budeme částku samozřejmě vracet.

Pro platbu využijte variabilní symbol Vašeho dítěte, specifický symbol je 13. Plaťte, prosím, na provozní účet školy.