Kroužky

Malířák s Gábinou

Více o kroužku

Tanečky s Pavlínou

Více o kroužku

Tvořivé ruce s Evou

Více o kroužku

Kroužky - šachy

Více o kroužku

Keramika s Editou

Kroužek keramiky pro ZŠ

Více o kroužku

Vaření s Romanou

Kurz vaření s Romanou pro ZŠ i MŠ

Více o kroužku

Zumbička s Pavlínou

Kroužek zumbička s Pavlínou pro ZŠ i MŠ

Více o kroužku

Flétnička s Pavlou

Kroužek flétny s Pavlou pro ZŠ i MŠ

Více o kroužku

Kroužky začínají v druhém říjnovém týdnu – do ledna, pak navazuje 2. pololetí do května. Bude odučeno minimálně 10 lekcí. Platby lze provádět hromadně za všechny kroužky na pololetí, VS 2, č.ú. 51–6496330237/0100.

Rozpis kroužků dostanou žáci domů, rozpis pro děti MŠ na nástěnce.
V pondělí: flétna s Pavlou, vaření s Romanou, tanečky (dětská jóga, hry) s Pavlínou
V úterý: malířák (malování a kreslení) s Gábinou, Tvořivé ruce s Evičkou 
Ve středu:  projekt TV hodina navíc ve ŠD s Monikou, zumbička (cvičení na hudbu, hry) s Pavlínou 

Ve čtvrtek: keramika s Editou lichý týden dvoulekce

Změna času vyhrazena!

Nově: šachy do škol – dvoulekce s Karlem (St nebo ČT), čtenářský klub, zábavná logika a deskové hry, doučování žáků – zdarma, čas bude určen podle obsazenosti a rozvrhu žáků