Mateřská škola

Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího plánu „Sluníčko“, č.j. 47/2016, od 1.9.2016

Provozní doba: 6:30 – 16:30

Školné 600,–Kč měsíčně. Předškolní docházka je jeden rok zdarma. VS 4. Stravné činí 36,–Kč denně. Třídní fond: 600,–Kč na pololetí vybírá důvěrník, toaletní potřeby pro každé dítě.

Přijímáme děti od 3 do 7 let, výjimečně 2 leté. Rozdělujeme podle věku do 2 tříd: Motýlci (3–5 let), Berušky (5–7 let). O třídu se starají 2 učitelky a 1 školnice pro všechny děti. Dítě by mělo být schopné reagovat na své jméno, umět si říct, co chce, nutná sebeobsluha (samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, samostatně se najíst lžicí, dojít si na toaletu a utřít se). Zápis do MŠ probíhá v první polovině května nebo dodatečně při uvolnění míst.

Aktuální ZÁPIS DO MŠ proběhne 10.5.2018 od 14:30 do 16 hod, kapacita 19 míst.


Učíme děti slušnému chování a k tomu patří i zdravení, poděkování. Nezapomínejte nás ráno pozdravit, když předáváte dítě a sdělit, zda Vaše dítě spí nebo ho vyzvedáváte již po obědě.

Nestyďte se sdělit nám, že Vaše dítě prošlo infekcí (např. mělo vši). Informovanost pomůže předejít tohoto onemocnění u druhých.

Buďte obezřetní vůči zdraví a při nachlazení nedávejte své děti do kolektivu. „Nevinná“ rýma nebo kašel přeskočí nejen na další děti, ale i učitelky. Chceme se vyhnout zavření našeho zařízení z důvodu naší nemoci.

Angličtina zdarma pro předškoláky v pravidelném čase s Mgr. Pavlou Roubíčkovou, pro mladší děti s Editou Dvořákovou. Angličtinu přibližujeme dětem přirozeně i při dalším působení.

Společné zpívánky zařazujeme pravidelně v pondělí.

Zaměřujeme se na polytechnické vzdělávání a environmentální výchovu. Projekt MALÍ ŠIKULOVÉ věnujeme těmto řemeslným oblastem: počtář, stavitel, objevitel, řemeslník, ochránce a informatik.

Kapacita mateřské školy – předpoklad 18 volných míst od 1.9.2018

Projekty - Vysílá škola Kojetice – pravidelný pořad v Rádiu Dechovka, Akademie školy – vánoční besídka a vystoupení na Svatovítské pouti. Dny otevřených dveří jsou ve dnech zápisu, ale lze si domluvit individuální komentovanou prohlídku školy.

 

Fotogalerie

Ke stažení