Provoz od 3. května

Od 3. května se mění pravidla pro provoz základních a mateřských škol ve Středočeském kraji. Děti v MŠ již nemusí procházet povinným testováním. Do šatny mateřské školy vstupujte s dětmi pouze v respirátoru. Děti nemusí mít roušku ani respirátor po celou dobu pobytu ve školce. Pokud by měli rodiče dětí z MŠ zájem nechat své dítě v pondělí otestovat, není to samozřejmě problém. Pro žáky ZŠ se také mění pravidla, preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Preventivní antigenní test podstupují také neočkovaní zaměstnanci školy s frekvencí jedenkrát týdně, a to podle stejných pravidel, jako žáci základní školy. Ostatní protiepidemická opatření zůstávají zachována. Škola nemá povinnost vydávat rodičům potvrzení o negativním testu pro účely návštěvy služeb nebo sportovních aktivit, nicméně rádi dětem takové potvrzení vystavíme. Formuláře potvrzení budou připraveny při testování, rádi Vám jej potvrdíme.

Zpět