O škole

Škola rodinného typu pro 40 dětí v MŠ a 40 žáků I.stupně ZŠ. 

Individuální přístup, bezpečné prostředí, rozvoj kreativity, smyslu pro morální zásady.

Přirozené vzdělávání heterogenních skupin založené na pomoci druhému, budování kamarádských vztahů během 9-letého výchovně vzdělávacího procesu.

Kinder garden and Primary School of family style for 40 children (from 3 to 7 years old) and for 40 pupils (from 6 to 11 years old)

Individual approach, save environment, development of creativity and sense of moral principles.

Natural education heterogeneous groups based help another, building friendly relationships during nine years of education process.

For more details and for international cooperation contact the headmistress.

Fotogalerie