Odkazy

Název webové stránky Odkaz
Vzdělávání  
 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy  http://www.msmt.cz/
 Výzkumný ústav pedagogický  http://www.vuppraha.cz/
 SCIO  http://www.scio.cz/
 Česká školní inspekce  http://www.csicr.cz/
 Česká škola  http://www.ceskaskola.cz/
 RVP  http://rvp.cz/
 Digitální učební materiály  http://dumy.cz/
 Učitelské noviny  http://www.ucitelskenoviny.cz/
 Týdeník školství  http://www.tydenik-skolstvi.cz/
 Škola on-line  http://www.skolaonline.cz/
 EDU  http://www.edu.cz/
 CERMAT  http://www.cermat.cz/
 UIV  http://sberdat.uiv.cz/rozcestnik/
 eTwinning  http://www.e-twinning.cz/
 Moderní vyučování  http://www.modernivyucovani.cz/
 Portál pro školy  http://www.portalproskoly.cz/
 Národní institut dětí a mládeže  http://www.nidm.cz/
Kojetice a okolí   
 Obecní úřad Kojetice  http://www.obec kojetice.cz/
 Kontaktní pracoviště Neratovice  http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/neratovice/kontakty
 Středočeský kraj  http://www.kr-stredocesky.cz/portal
MAS nad Prahou

http://www.nadprahou.eu/projekty/dny-nad-prahou/a2017/

 Dům dětí a mládeže Neratovice

 http://www.ddmneratovice.cz/

Informace  
 Wikipedie  http://cs.wikipedia.org
 Mapy  http://www.mapy.cz/
 Jízdní řády  http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
 Pravidla pravopisu  http://www.pravidla.cz/
 ADAM  http://www.adam.cz/
 Sbírka předpisů  http://www.sbirka.cz/
 Český statistický úřad  http://www.czso.cz/
Poradna  
 Linka bezpečí  http://www.linkabezpeci.cz
 Dětská práva  http://www.detskaprava.cz/
 O drogách  http://www.odrogach.cz/
 Stop násilí  http://www.stopnasili.cz/
 Pedagogicko-psychologická poradna  http://www.pppstredoceska.cz/
 Intervenční centrum Kladno  http://www.zsi-kladno.cz/
 ACORUS  http://www.acorus.cz/
 DONA linka  http://www.donalinka.cz/
 SOS linka ROSA  http://www.rosa-os.cz/
 Prev-centrum  http://www.prevcentrum.cz/
 Proxima sociale  http://www.proximasociale.cz/
 Semiramis, o.s.  http://www.os-semiramis.cz/
 Občanská poradna  http://www.oppraha1.wz.cz/
 Česká asociace pro psychické zdraví  http://www.capz.cz/
 IPPP  http://www.ippp.cz/
Pro děti  
 Déčko TV  http://decko.ceskatelevize.cz/
 TÝ YÓ ČT  http://tyyo.ceskatelevize.cz/
 Webík – Český rozhlas  http://www.rozhlas.cz/webik/portal/
 Rádio Junior  http://www.rozhlas.cz/radiojunior/portal/
 Dětské stránky  http://www.detskestranky.cz
 Vaše děti  http://www.vasedeti.cz/
 Rodina  http://www.rodina.cz/
 Hrej si  http://www.hrejsi.cz/
 Kongoroo  http://www.kongoroo.com/cz/
 Celé Česko čte dětem  http://www.celeceskoctedetem.cz/
 Čtení pomáhá  http://www.ctenipomaha.cz/
 Abíčko  http://www.abicko.cz/
 Dětský-web  http://www.detsky-web.cz/
 Dětský.net  http://www.detsky.net/
 Dějiny české národa – ČT  http://dejiny.ceskatelevize.cz/
 Hravé učení  http://hraveuceni.idnes.cz/
 Město pro děti  http://www.mestoprodeti.cz/
 Folmíci  http://folmici.cz/
 Dětský koutek  http://detskykoutek.com/
 Čtyřlístek  http://www.ctyrlistek.cz/
 Večerníček  http://vecernicek.eu/
 Pigy  http://www.pigy.cz/
 Omalovánky  http://omalovanky.odnas.eu/
 Kamarádské hry  http://www.kamaradske-hry.cz/
 Rexo  http://www.rexo.cz/