Organizace roku v MŠ

Školní rok v mateřské škole je zahájen dne 1. září. Školka funguje v průběhu celého roku, plánované uzavření školky je pravidelně v době Vánoc. V průběhu letních prázdnin je MŠ otevřena částečně, provoz probíhá ve spolupráci s mateřskou školou Čakovičky. Přihláška k prázdninovému provozu v Kojeticích i Čakovičkách je k dispozici v sekci Ke stažení.

Organizace dne

6:30 - 8:00 postupné scházení dětí, volné hry, aktivity řízené pedagogem, úklid hraček

8:15 – 8:45 ranní kruh, jazyková chvilka, protažení, psychomotorické hry

8:45 – 9:05 hygiena před dopolední svačinou, svačina

9:05 – 9:30 řízené výchovně-vzdělávací činnosti směrující ke klíčovým kompetencím - výtvarné, pracovní, hudební činnosti, zpěv, dramatická výchova, pohybové dovednosti, jazyková výchova, grafomotorika, rozvoj sociální komunikace, prostorové orientace, rozvoj logického uvažování

9:30 – 11:30 pobyt venku

11:30 – 12:00 - hygiena před obědem, oběd

12:00 – 12:15 - hygiena po obědě, odchod dětí, které ve školce nespí

12:20 – 14:00 - odpolední odpočinek dle individuálních potřeb dítěte, četba nebo poslech pohádky

14:00 – 14:15 - postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30 - volné hry, pobyt venku, postupné odcházení dětí domů 

Organizace roku

Každý druhý pátek probíhá tzv. Škola nanečisto. Předškolní děti se chodí podívat do 1. ročníku na výuku.

V září dětem přinést: vzhledem k tomu, že se chodí ven za každého počasí, je nutné dítě vybavit holinkami, pláštěnkou nebo nepromokavou bundou, dále do batůžku přibalte prázdnou lahvičku, náhradní tričko, tepláky, spodní prádlo a ponožky. Vše prosíme řádně podepsat. Děti budou potřebovat dvoje bačkůrky, jedny na celodenní nošení a jedny do jídelny.

V září poprosíme o: balení toaletního papíru, balení papírových kapesníčků, vlhčené ubrousky.

Kdo z rodičů má možnost přinést kancelářský papír, patelky, nůžky, lepidla,......

Školní rok 2021/2022 - 11/2021 - 1/2022 bude probíhat plavání, instrukce včas předáme, cena je 500 Kč za 10 lekcí. Jezdit budeme do bazénu v Neratovicích do plavecké školy.

Ke konci školního roku proběhne školka v přírodě.

 

Finance

Školné činí 700 Kč - splatné vždy do 15. dne v měsíci.

Naše školka má nízké školné, abychom mohli opravdu pracovat jen s částkami, které za provoz a aktivity skutečně utratíme. Proto volíme cestu rodičovského příspěvku, ze kterého se budou hradit divadelní vystoupení, potřeby na malování, dentální prevence 300 Kč, vyšetření zraku 200 Kč, atd. Finanční příspěvek je zúčtovatelný, na konci roku Vám vrátíme případný přeplatek, a to rovným dílem všem rodičům. Na konci pololetí 2021/2022 byl zůstatek na účtu 1465,-, které převádíme do dalšího pololetí.

Výlety se hradí zvlášť a domlouvají se dle aktuální situace (počasí, epidemiologická situace...). Informace jsou vždy v aplikaci Naše MŠ a na webu.