Organizace roku v MŠ

Školní rok v mateřské škole je zahájen dne 1. září. Školka funguje v průběhu celého roku, plánované uzavření školky je pravidelně v době Vánoc. V průběhu letních prázdnin je MŠ otevřena částečně, provoz probíhá ve spolupráci s mateřskou školou Čakovičky. Přihláška k prázdninovému provozu v Kojeticích i Čakovičkách je k dispozici v sekci Ke stažení.

Organizace dne:

6:30 - 8:15 postupné scházení dětí, volné hry, aktivity řízené pedagogem, úklid hraček

8:15 – 8:45 ranní kruh, jazyková chvilka, protažení, psychomotorické hry

8:45 – 9:05 hygiena před dopolední svačinou, svačina

9:05 – 9:30 řízené výchovně-vzdělávací činnosti směrující ke klíčovým kompetencím - výtvarné, pracovní, hudební činnosti, zpěv, dramatická výchova, pohybové dovednosti, jazyková výchova, grafomotorika, rozvoj sociální komunikace, prostorové orientace, rozvoj logického uvažování

9:30 – 11:30 pobyt venku

11:30 – 12:15 - hygiena před obědem, oběd

12:15 – 12:30 - hygiena po obědě, odchod dětí, které ve školce nespí

12:30 – 14:15 - odpolední odpočinek dle individuálních potřeb dítěte, četba nebo poslech pohádky

14:15 – 14:45 - postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30 - volné hry, pobyt venku, postupné odcházení dětí domů