Organizace roku v ŠD

Provoz školní družiny se řídí provozem základní školy. 

Školní družina je určena všem žákům, primárně je nabízena žákům prvního a druhého ročníku. V případě volné kapacity se mohou do družiny přihlásit samozřejmě i děti starší. V případě zájmu většího počtu žáků, než jsou aktuální možnosti školy, budeme individuálně hodnotit každou žádost.   

Družina plynule navazuje na rozvrh školy. Po obědě jsou děti s paní vychovatelkou mezi druhou a třetí hodinou venku (v tuto dobu není možné si žáky vyzvedávat). Pro své děti, prosím, přijďte do 16:00.