Personální obsazení

Personální obsazení školy.

Mgr. Pavlína Komeštíková

ředitelka školy

 • *1972, Lev
 • Pedagogická fakulta UK Praha 1994
 • Moderní trendy v řízení škol 2011
 • eTwinning seminar Malta 2011, Bratislava 2012
 • Partnerství zahraničních škol Comenius 2012
 • Managers´English and School Managment VISK 2014
 • odborná stáž pro ředitele ve Velké Británii 2014
 • Teacher Development Course, VB 2015
 • 22 let pedagogické praxe, z toho 11 let ve funkci
 • působí zde 12.rok
 • Studium školního metodika prevence VISK 2016–2018

Bc. Gabriela Novotná

učitelka ZŠ, speciální pedagog

 • *1975, Lev
 • Gymnázium Jana Palacha Mělník 1993
 • speciální pedagogika UJAK Praha 2017
 • studující učitelství I.stupně
 • anglický jazyk na Akademii J.A.Komeského 2001
 • 22 let pedagogické praxe,
 • z toho 7 let na malotřídních školách
 • působí zde od roku 2013

Mgr. Pavla Roubíčková

vedoucí učitelka MŠ a učitelka ZŠ

 • *1990, Blíženec
 • Gymnázium a SOŠ pedagogická Liberec 2010
 • vychovatelství na fakultě pedagogické Technické univerzity Liberec 2013
 • speciální pedagogika a učitelství 1. stupně UJAK Praha 2015
 • na škole působí od roku 2012

Monika Kohoušková

učitelka ZŠ

 • *1978, Býk
 • SOŠ obchodní, Praha 6
 • studující učitelství I. st. na pedagogické fakultě UJEP, Ústí nad Labem
 • lektorka sportovně pohybových kroužků
 • pro děti 1.stupně v Rytmik, Praha 3
 • na škole působí od roku 2016

Edita Dvořáková, Dis.

učitelka MŠ

 • *1991, Beran
 • Střední podnikatelská škola Mělník 2010
 • UJEP Ústí na Labem – 5 semestrů pedagogiky 2015
 • Vyšší odborná škola Most, Předškolní a mimoškolní pedagogika 2017
 • pedagogická praxe – při studiu
 • na škole působí 3. rok

Bc. Jana Horáková

vychovatelka ŠD, učitelka MŠ

 • *1963, Kozoroh
 • SEŠ Mladá Boleslav, 1982
 • Pedagogická fakulta UHK, speciální pedagogika, 2009
 • na škole působí od r.2017

Klára Válková

učitelka MŠ

 • *1978, Střelec
 • SŠ Praha, studium pedagogiky 2010
 • studující předškolní a mimoškolní pedagogiku
 • na škole působí od roku 2008

Růžena Leiermanová

školnice a kuchařka

 • *1961, Vodnář
 • na této škole působí od roku 1990

Milena Píšová

vedoucí školní jídelny a kuchařka

 • *1975, Váhy 
 • Zdravá škola 2013
 • dohled nad žáky
 • na škole působí 16. rok

Romana Kolářová

kuchařka

 • *1974, Beran
 • na škole působí 10. rok

Lucie Dědečková

sekretářka

 • *1981, Rak
 • Na škole působí 4.rok

Fotogalerie