Platební portál

Níže najdete odkaz na platební portál, přes který probíhají veškeré platby v naší organizaci, například úhrada školkovného. 

https://platby-sc.cz/organizace/melnik/kojetice/zakladni-skola-a-materska-skola-kojetice