Povinně zveřejňované informace

1. Název subjektuZákladní škola a Mateřská škola Kojetice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení: 

 • Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
 • Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
 • Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
 • Základní škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
 • Zřizovatelem je obec Kojetice.

3. Organizační struktura


Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou v rubrice kontakty.

4. Kontaktní spojení

4.1 Adresa

 • Poštovní: Základní škola a Mateřská škola Kojetice, příspěvková organizace, Moravcova 26, 250 72 Kojetice
 • Adresa pro osobní návštěvy: Stejná jako poštovní.
 • Úřední hodiny: Pracovní dny od 7.40 do 15.00 (polední přestávka od 12.30 do 13.00).
 • Prázdninové úřední hodiny: Zveřejňovány na webu školy vždy před prázdninami.
 • Konzultační hodiny učitelů podle dohody s jednotlivými učiteli.

4.2 Telefonní čísla

 • Ředitelka školy +420 704 892 183
 • Sekretariát, školní jídelna  +420 604 173 971
 • Základní škola, Mateřská škola +420 704 892 183

4.3 Datová schránka

 • Datová chránka školy: 92xmefz

4.4 Adresa webu

 • www.skolakojetice.cz

4.5 Adresa e-podatelny

 • reditelna@skolakojetice.cz

4.6 Další elektronické adresy

 • jidelna@skolakojetice.cz, sekretariat@skolakojetice.cz, další jsou v rubrice Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

 • Účet školy: 51-6496330237/0100
 • Účet školní jídelny: 107-7162420237/0100

6. IČ

 • 75031655
 • ZO: 102 438 064
 • RED-IZO: 600 052 044
 • KKOV 79-01-C/01 Základní škola

7. DIČ

 • Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

Hlavní koncepční dokumenty:

 • Školní řád
 • Školní vzdělávací program
 • Výroční zpráva

Rozpočet na rok 2022

9. Žádosti o informace

 • Žádosti o informace posílejte ředitelce školy.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Poštou na adresu školy (adresovat ředitelce školy).
 • Elektronicky ředitelce školy.

11. Opravné prostředky

 • Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku. (Správní řád)

12. Formuláře

 • V sekci Ke stažení

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

 • Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adrese reditelna@skolakojetice.cz
 • Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.
 • Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy

 • Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
 • Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění
 • Zákon 500/2004 S. správní řád
 • Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění
 • Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění
 • Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
 • Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
 • Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
 • Školní řád

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací - není stanoven

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - není stanoveno

16. Licenční smlouvy


17. Výroční zprávy

Výroční zprávy v sekci Ke stažení