Školská rada

Zápis volební komise o průběhu a výsledku voleb

 

Ředitelka školy vyhlásila dnem 20. 11. 2021 volby do školské rady. Volba zástupce za rodiče proběhla v budově školy dne 12. 12. 2021 v době od 7:00 do 16:00.

 

Volební komise dle volebního řádu školské rady dohlížela na průběh voleb ve složení:

§  Bc. Barbora Spoustová

§  Bc. Karolína Denysko

§  Ing. Lenka Pokorná

 

Volebního aktu probíhajícího tajným hlasováním se  zúčastnilo  celkem 20 z 41 oprávněných voličů , tzn. 49%.

Po sečtení hlasů pro jednotlivé kandidáty oznamuje volební komise, že zvoleným zástupcem z řad rodičů ve školské radě se stává:

Martina Hlavová – 18 hlasů

Lucie Navrátilová - 6 hlasů

 

Vzhledem ke splnění podmínek platnosti voleb považujeme volební akt za platný dle volebního řádu.

Výše jmenované kandidátky se dnem 12. 11. 2021 stávají novými členkami školské rady. 

 

Třetí kandidátka, paní Lucie Procházková, získala 16 platných hlasů, avšak z voleb nakonec odstoupila.


 

V Kojeticích, 12. 11. 2021