Sponzoři

 Rok 2017

Děkujeme panu Smetanovi za zpracování nových webových stránek.

Děkujeme paní Opltové, manželům Šlikovým a paní Michálkové za sponzorské dary.

Děkujeme paní Koudelové a manželům Vaňátkovým za starožitné zrcadlo.

Děkujeme všem, kteří svým umem, skutky a dalšími dary podporují naši školu.

Děkujeme firmě EŠTě za tisk reklamy.

Děkujeme panu Kholovi za kancelářský papír.

Děkujeme paní Bíbové, Hajšmanové, Petržílkové za výrobky na jarmark.

Děkujeme tajnému dárci za zámkovou dlažbu a její položení u sběrného místa. 


Rok 2016
Děkujeme paní Opltové, manželům Šlikovým za sponzorské dary.
Děkujeme manželům Šlikovým za plavbu parníkem po Vltavě s cateringem.
Děkujeme panu Černému za prolézačku, truhlíky na pěstování, opravy.
Děkujeme obecnímu úřadu za novou přírodní zahradu – za rekultivaci.
Děkujeme panu Landovi – Uzeniny Beta – za dopravu na školu v přírodě.
Děkujeme firmě RENTS s.r.o. (M.Rosenheim) za instalaci a zapůjčení stánků na Svatovítskou pouť a Adventní jarmark.
Děkujeme paní Hajšmanové za mimoňovské muffiny, manželům Kamlerovým za koláče a dorty, paní Trvzové, paní Vránové a paní Bolechové za napečení na Pouť.
Děkujeme za šité hračky a výrobky paní Mixtajové (babička A.Pavlů) a další výrobky paní Dostálové, paní Bíbové a paní Opltové.
Děkujeme panu Walovi za stálé podporování naší školy.
Děkujeme všem ostatním, kteří nám pomáhají a ani si nepřejí být jmenovaní.
Děkuji všem zaměstnancům, kteří pracují nad rámec svých povinností!


Rok 2015
Děkujeme manželům Šlikovým a manželům Trlicovým za finanční dary
Děkujeme manželům Rosenheimovým (firmě RENTS) za zapůjčení a instalaci stánků na Adventu i Jarmarku-Svatovítské pouti
Děkujeme panu Mičianovi za zahradnickou péči a výsadbu stromů, keřů a ovocných keříků.
Děkujeme paní Kindlové za odborný střih dřevin.
Děkujem panu Černému za přírodní pískoviště, nový domeček a spoustu dalších vynálezů.
Děkujeme paní Richtermocové za omalovánky obce Kojetice.
Děkujeme panu Válkovi za výrobu hmyzích domků.
Děkujeme firmě EšTě za návrhy dresů a tisk reklamy.
Děkujeme panu Landovi – Uzeniny Beta – za odvoz do haly. Děkujeme také za každoroční nadílku Mikuláše, čertů a anděla.
Děkujeme za ovocnou nadílku panu Zalabákovi.
Děkujeme panu Šimkovi za ukázku tygříka.


Rok 2014
Děkujeme manželům Trlicovým za finanční dary
Děkujeme všem sponzorům za podporu nejen finanční!
Děkujeme rodičům za příspěvky ve výši 15 000,–Kč na nový trávník.
Dále firmě Murfeldt Palsty za částku 15 000,–Kč -"-,
Firmě Printware za částku 10 000,–Kč,
Manželům Šlikovým za výlet parníkem po Vltavě Prahou včetně cateringu
Manželům Rosenheimovým (firmě RENTS) za zapůjčení a instalaci stánků na Adventu i Jarmarku-Svatovítské pouti a za zapůjčení skákadla na zahradu.
Děkujeme Asociacím Triatlonu a Golfu (Golf Zlonín) za lekce zdarma.


Rok 2013

Děkujeme manželům Třískovým a dalším rodičům za sponzorování školy v přírodě. Děkujeme panu Vávrovi za dopravu zavazadel.
Děkujeme všem, kteří přispěli na vylepšení školní zahrady – na jarmarku na Svatovítské pouti – celkovou částkou 7.462,–Kč.
Děkujeme panu Laubemu za zapůjčení stánku na jarmark a za pomoc s jeho stavěním i panu Hodějovskému.
Děkujeme za příspěvek panu M.Choděrovi.
Děkujeme dědečkům, kteří se podíleli na výrobě a pomohli panu Černému s novým zařízením na školní zahradě.
Děkujeme panu Šimkovi za ukázku poníků na naší zahradě.
Děkujeme paní Polankové, paní Leiermanové, manželům Hubálkovým, paní Píšové, paní Třískové, manželům Cihlovým, paní Linhartové, paní Neumannové, paní Márové a Obecnímu úřadu v Kojeticích za příspěvek na Povodně 2013, který jsme věnovali Zooparku Zelčín.
Děkujeme panu Kolářovi a panu Vávrovi za tisk školního časopisu.
Děkujeme za příspěvek paní Bluskové. 
Děkujeme firmě EŠtě za polepy dveří.
Děkujeme panu Orgonikovi za svoz sběru i od dalších sponzorů.
Děkujeme paní Hýskové st. za lektorování BESIP.
Děkujeme všem dalším, kteří nám pomáhají v tom, aby naše škola vzkvétala.

Rok 2012

Děkujeme panu Černému za veškeré kutilské práce, které přispívají k rozkvětu naší pěkné školy.
Děkujeme všem, kteří celý rok přispívali nejen finančně a nepřejí si být jmenováni.
Děkujeme paní Vyšínské, manželům Landovým za Mikulášskou nadílku.
Děkujeme panu Zalabákovi za dávku ovoce.
Děkujeme manželům Kunčarovým za přispění na Ježíška.
Děkujeme rodičům (zejména paní Ježkové za korálkové stromy, paní Šturmové za cukroví a paní Kryštofové za dekoraci) a zaměstankyním (zejména paní Válkové, paní Leiermanové a slečně Langrové za výrobky a paní Marýzkové a paní Kolářové za štoly) na adventní jarmark. Paní Marvanové a její dceři za tvořivou dílnu. 
 


Děkujeme za sponzorské dary na šatny pro ZŠ: 

manželům Třískovým, manželům Hýskovým, paní Bluskové (rovněž i za dárky pro děti), panu Laňkovi, panu Šimkovi, paní Linhartové, paní Školové, paní Novákové K., paní Andělové a paní Choděrové.


Děkujeme panu Ing. Kohlovi za pomoc s návrhem a panu Šťastnému za realizaci a zpracování.
 

Děkujeme paní Marvanové a její dceři za malování na obličej, paní Hajšmanové za koláčky, paní Hýskové, paní Šturmové, paní Havlůjové, paní Marýzkové a paní Kolářové za další dobroty na jarmarku.
Všem rodičům, kteří si zakoupili obrázky a výrobky.
Děkuji panu Truhlaříkovi, panu Černému a svým kolegyním za instalaci a provoz našeho stánku!

Děkuji za krásné vystoupení dětem, žákům i jejich učitelkám!

Děkujeme paní Lemerové, manželům Laubovým za pěněžní dary.
Děkujeme Pavle a Jiřímu Šrámkovým, Kateřině Novákové, Lence Hýskové za přispění k zlepšení školní zahrady.

Děkujeme paní Hýskové st. za výpomoc při doučování.

Děkujeme za drobné dárky a hračky pro děti a žáky, které nám v průběhu roku nosíte.

Rok 2011

Děkujeme všem, kteří podpořili naši školu na Svatovítské pouti.
Děkujeme manželům Třískovým, paní Marvanové
Z Vašich darů jsme pořídili novou televizi.
Děkujeme za javor klen Kuskovým a Rajské zahradě.
Děkujeme všem za pomoc při oslavách výročí školy, 
za pomoc na stanovištích a za drobné občerstvení.
Děkujeme firmě Masi-co za dodání masa na občerstvení při výročí.
Děkujeme Yard Resort Předboj za hodinu golfu pro žáky zdarma.


Rok 2010

 

Děkujeme panu Choděrovi za sponzorský dar ke zlepšení prostředí MŠ – o vánočních prázdninách vyměníme podlahovou krytinu v přízemí MŠ

Děkujeme manželům Landovým a paní Vyšínské za bohatou čertovskou nadílku pro všechny děti a žáky školy, které obdaroval Mikuláš s čerty.

Děkujeme panu Zalabákovi za jablka, banány a mandarinky, které dětem daroval.

Děkujeme Třískovým za adventní kalendáře pro všechny děti a žáky školy.

Děkujeme za přispění na nové vybavení školy a školky paní starostce Richtermocové, panu místostarostovi Skalickému, panu Noskovi a panu Zuzkinovi.

Děkujeme paní Albertové za obnovu plotu z tújí na školní zahradě.

Děkujeme paní Válkové za hrnečky pro děti.

Děkujeme všem, kteří dětem věnují hračky, papíry, pastelky, sladkosti a jiné.

Děkujeme Kopeckým za loutkové představení Cesta kolem světa.

Nejen Berušky děkují za krásnou kuchyňku, kterou jim vyrobil pan Marek.

Rok 2009

Děkujeme panu Kunčarovi, paní Ježkové, paní Hladíkové, paní Novákové, paní Kalistové, Válkovým, panu Mozgovi, panu Hodějovskému, panu Sedlmajerovi, panu Novotnému a paní Komeštíkové za přispění na vánoční dárky.

Děkujme všem dalším, kteří dětem přispívají od roku 2007 a nepřejí si být jmenováni.

Děkujeme za živý plot z tújí paní Albertové.

Děkujeme za jahody pro děti Válkovým a za třešně paní Sejpkové.

Děkujeme paní Truhlaříkové za ušití kapsářů a návleků.

Děkujeme Obci Předboj za posezení na zahrádku.

Děkujeme za finanční příspěvky na výtvarné potřeby a odsrkovadla paní Olině Koudelové, paní Novákové, Mozgovým, Hýskovým a Válkovým.

Děkujeme všem, kteří si zakoupili naše výrobky nebo reklamní předměty. Zejména p.Skalickému, p.Finferlemu a p.Černé, kteří vydražili nabízená díla na Jarmarku.

 

Děkuji všem cvičenkám aerobiku, z jejich příspěvků byly pořízeny overbally.

A všem dalším, kteří si nepřejí být jmenováni.

 

Rok 2008

Sponzorské dary na hračky a vybavení školky poskytli tito rodiče :

Lecotovi, Mrózovi, Válkovi, Hýskovi, Kunčarovi, Laňkovi, Sedlmajerovi, Mozgovi, Havlůjovi, Třískovi, Ježkovi, Kalistovi, Cucovi, Novotní, Hodějovský, Laube a dále nám byl poskytnut výtěžek z dražby kostýmů z akce „Pyžamová párty“ v hostinci na hřišti. Všem moc děkujeme.

Za pomoc s pořízením a  spravováním počítačů a počítačové sítě děkujeme panu Antonínu Koudelovi a panu Jiřímu Barešovi.

Za pořízení prolézaček na školní zahradě se podílely OÚ Kojetice a OÚ Předboj a další.

Děkujeme paní Vignátové za ušití kapsářů a návleků.

Rok 2007

Děkujeme všem za příspěvek na keramickou pec.