Základní škola

Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

„ŠKOLA PRO EVROPU“, č.j.45/2016 z 1.9.2016

Málotřídní škola se 40 žáky I. stupně ZŠ spojených ve třech třídách. Žáci jsou spojovány do různých skupin, optimálně podle počtu, podle typu předmětu. Důraz na samostatnost, spolupráci v heterogenní skupině žáků. Individuální přístup.

ANGLIČTINA a POČÍTAČE od 1. ročníku. Zdarma učebnice a sešity, plavecký výcvik. Příprava na osmiletá gymnázia. Ambulantní dyslektická náprava ADN. Mapování dovedností žáků SCIO testy. Prevence šikany.

Projekty - Vysílá škola Kojetice – pravidelný pořad v Rádiu Dechovka, Akademie školy – vánoční besídka a vystoupení na Svatovítské pouti. Dny otevřených dveří jsou ve dnech zápisu, ale lze si domluvit individuální komentovanou prohlídku školy. Záložka do knihy spojuje školy: Tajuplný svět knižních příběhů - česko-slovenský projekt od září 2017,

Projekt EVVO – Lesní společenství  

Ve školním roce 2017/2018 se vzdělává 40 žáků.

Mgr. Pavlína Komeštíková učí ČJ a M – třídní učitelka 1. a 3. ročníku 

Mgr. Pavla Roubíčková učí PRV, AJ, PČ, HV a I

Gabriela Novotná učí ČJ, M, PRV, AJ, VV, TV a I – třídní učitelka 4. ročníku 

Monika Kohoušková učí ČJ, M, PRV, PŘ, VL a TV – třídní učitelka 2. a 5. ročníku 

K evidenci žáků používáme Malou evidenci Bakaláři, Evidenci – se zápisem klasifikace, elektronickým třídním knihám vzhledem k vysokým finančním nákladům nepořizujeme.

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí budou vydána do 12. května 2018 zveřejněním seznamu pod anonymními čísly, možnost nahlédnutí do spisu bude 11. května 2018. 

Přijatí: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22 a 23

Nepřijatí: 9 a 18

Odklad školní docházky: 14, 16 a 25

Ke stažení