Zápis do 1. třídy

Mockrát děkujeme všem zájemcům o naši první třídu. Pro školní rok 2021/2022 počítáme vzhledem ke kapacitě školy s patnácti místy pro prvňáčky, sešlo se nám dvacet čtyři přihlášek. Jsme velmi překvapení a potěšení tak velkou účastí.


V tuto chvíli se řídíme platnými kritérii pro přijetí žáků do prvního ročníku, na jejich základě bylo sestaveno výsledné pořadí uchazečů. V doplňovacím druhém kole přijímacího řízení je tedy možné zapsat pouze žáka se žádostí o odklad školní docházky. 

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené. Do 14. 5. 2021 se dostavte pro písemné rozhodnutí o přijetí, kde jeho podpisem potvrdíte nástup žáka do naší Základní školy.

První třídní schůzka pro rodiče přijatých žáků se uskuteční v úterý 8. června 2021 v 16.00 hodin. Paní učitelka Vám sdělí všechny potřebné informace k začátku školního roku.


Těšíme se na nové prvňáčky!

Přijati k základnímu vzdělání v pořadí dle Kritérií:
0.  53/2021 - Rozhodnutí o odkladu školní docházky
0.  76/2021 - Rozhodnutí o odkladu školní docházky
1.  49/2021
2.  52/2021
3.  48/2021
4.  54/2021
5.  60/2021
6.  74/2021
7.  59/2021
8.  61/2021
9.  75/2021
10. 57/2021
11. 62/2021
12. 68/2021
13. 50/2021
14. 55/2021
15. 51/2021

Nepřijati z kapacitních důvodů:
16. 43/2021
17. 66/2021
18. 67/2021
19. 58/2021
20. 64/2021
21. 56/2021
22. 77/2021

Nepřijati, nesplnili kritéria:
0.