Zápis do školky

Výsledky zápisů pro školní rok 2022/2023

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kojetice, příspěvková organizace, Moravcova 26, 25072 Kojetice, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy, v souladu s ustanoveními §34 , § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, o vyřízení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23 do mateřské školy. Výsledky jsou v sekci Ke stažení nebo na vývěsce před školou.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis pro školní rok 2022/2023 se bude konat 2. a 3.5.2022 od 7,00 do 16,30. Zápis bude probíhat distanční formou, do školy je v uvedených datech potřeba doručit požadovanou dokumentaci (viz níže) - rozhodující je datum přijetí dokumentů školou, nikoliv datum jejich odeslání. Pokud máte zájem o osobní návštěvu školky, je možné využít Den otevřených dveří, případně se domluvit na osobním setkání.

Děti ze spádové oblasti, které dosáhnou do 31.8. kalendářního roku 5 let a více, budou přednostně přijaty do naplnění kapacity školy. Na případná volná místa budou přijaty děti dle aktuálně platných přijímacích kritérií, která jsou vyvěšena na stránkách školy v sekci Ke stažení.

Dokumenty je možné doručit osobně do kanceláře školy, odeslat prostřednictvím České pošty nebo prostřednictvím datové schránky. Není možné dokumenty pouze vhodit do schránky před školou.

Další možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

Povinné předškolní vzdělávání mohou plnit děti nadále v soukromé mateřské škole (a jiných institucích) i v případě, že tyto nejsou zapsány do rejstříku škol a nemohou poskytovat povinné předškolní vzdělávání. Dítě lze přihlásit do naší školy k individuálnímu vzdělávání a dítě může pokračovat v docházce do stávajícího předškolního zařízení. V pípadě, že volíte tuto formu vzdělávání, k níže uvedeným dokumentům si, prosím, stáhněte v sekci Ke stažení i Žádost o individuální vzdělávání.

Co je třeba doručit k zápisu:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Evidenční list dítěte - obě strany
  • Doklad o místě trvalého pobytu rodičů (občanský průkaz) - případně, pokud má dítě jiné místo trvalého bydliště, než mají rodiče, předložte dokument prokazující trvalý pobyt dítěte.
  • Informovaný souhlas
  • Rodný list dítěte (kopie)

Všechny dokumenty naleznete v sekci Ke stažení.