Zápis do školy

Výsledky zápisů pro školní rok 2022/2023

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku. Výsledky jsou řazeny podle evidenčního čísla, ne podle pořadí. Prosíme rodiče přijatých dětí, aby se zastavili převzít a podepsat Rozhodnutí o přijetí do 6. května 2022. Rodiče nepřijatých dětí budou obesláni s Rozhodnutím prostřednictvím České pošty. Výsledky jsou v sekci Ke stažení.

Schůzka budoucích prvňáčků proběhne 9. 5. 2022 od 16:00 v budově školy, sejdeme se i s dětmi, které budou mít možnost se během první informační schůzky potkat a seznámit se.

Těšíme se!

Kamila Janyšková, ředitelka školy


--------------------------------------------------------------------------

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky.

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech 4. 4. 2022 od 14:00 do 18:00 (1. kolo) a 19. 4. 2022 od 14:00 do 16:00 (2. kolo).

Zápis bude probíhat kombinovanou formou. V uvedených dnech je možné doručit požadovanou dokumentaci (viz níže) - rozhodující je datum přijetí dokumentů školou, nikoliv datum jejich odeslání. Pokud byste chtěli přijít k zápisu osobně, budeme se moc těšit, máme pro děti připravený hezký program. Zapište se, prosím, do seznamu ZDE

V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka školy pro následný školní rok 2022/2023 cílovou kapacitu prvního ročníku takto:

 • max. počet v jedné třídě: 16 žáků
 • max. počet otevíraných tříd: 1

V případě, že počet přijatých žádostí (přihlášek) podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovaný počet míst pro první ročník základní školy, bude ředitelka postupovat podle následujících kritérií:

 1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem v obci Kojetice - ve spádové oblasti naší školy. 
 2. Dítě s trvalým pobytem mimo obec Kojetice, jehož sourozenci jsou již žáky Základní školy Kojetice nebo Mateřské školy Kojetice.
 3. Dítě s trvalým pobytem v obci Čakovičky.
 4. Dítě s trvalým pobytem mimo obec Kojetice, které plnilo předškolní docházku v Mateřské škole Kojetice (v případě zájmu převyšujícího počet volných míst bude v této skupině rozhodovat los).
 5. Dítě s trvalým pobytem mimo obec Kojetice (v případě zájmu převyšujícího počet volných míst bude v této skupině rozhodovat los).

K Zápisu do základní školy je třeba doručit:

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělání
 2. Rodný list dítěte
 3. Doklad o místě trvalého pobytu rodičů (občanský průkaz) - případně, pokud má dítě jiné místo trvalého bydliště, než mají rodiče, předložte dokument prokazující trvalý pobyt dítěte.
 4. Případně Žádost o odklad školní docházky podloženou vyjádřením praktického lékaře nebo školského poradenského pracoviště

Všechny dokumenty je možné najít v sekci "Ke stažení"