Zápisy


Prosíme všechny účastníky přijímacího řízení, aby se zastavili ve škole a převzali si Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání.

Rodiče přijatých dětí prosíme o odevzdání lékařem potvrzeného Evidenčního listu (k dispozici v sekci Ke stažení) do pátku 18. 6. 2021.

Schůzka pro rodiče je 16. 6. 2021 od 17:00 v mateřské škole. Prosíme o účast.

 


č.j. ZSK 98/2021-O

ROZHODNUTÍ O VÝSLEDCÍCH ZÁPISŮ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁNÍ ve školním roce 2021/2022

V termínu 3. – 15. 5. 2021 proběhlo přijímací řízení do mateřské školy Kojetice, ve kterém projevilo zájem o předškolní vzdělávání v naší instituci 34 dětí v zastoupení svými zákonnými zástupci. Kritéria pro přijetí umožnila účastníkům řízení získat maximálně 300 bodů (100 b. předškolní děti, 100 b. spádovost, 100 b. věk tři roky v den nástupu ke vzdělání). Volná kapacita mateřské školy pro rok 2021/2022 je sedm míst.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kojetice, příspěvková organizace, Moravcova 26, 250 72, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Kojetice od školního roku 2021/202 u dětí s těmito evidenčními čísly:

1.  ZSK 113/2021-D (2016, Kojetice) 300 b.

2.  ZSK 99/2021-D (2016, Kojetice) 300 b.

3.  ZSK 97/2021-D (2017, Kojetice) 200 b.

4.  ZSK 94/2021-D (2017, Kojetice) 200 b.

5.  ZSK 109/2021-D (2017, Kojetice) 200 b.

6.  ZSK 98/2021-D (2018, Kojetice) 200 b.

7.  ZSK 112/2021-D (2018, Kojetice) 200 b.


Nepřijati z kapacitních důvodů chronologicky dle kritérií:

8.  ZSK 107/2021-D (2018, Kojetice) 200 b.

9.  ZSK 86/2021-D (2018, Kojetice) 200 b.

10. ZSK 93/2021-D (2018, Kojetice) 200 b.

11. ZSK 119/2021-D (2016, Zlonín) 100b.

12. ZSK 106/2021-D (2017, Zlonín) 100 b.

13. ZSK 108/2021-D (2017, Praha) 100 b.

14. ZSK 118/2021-D (2017, Zlonín) 100 b.

15. ZSK 127/2021-D (2018, Zlonín) 100 b.

16. ZSK 126/2021-D (2018, Předboj) 100 b.

17. ZSK 91/2021-D (2018, Předboj) 100 b.

18. ZSK 104/2021-D (2018, Odolena V.) 100 b.

19. ZSK 100/2021-D (2018, Předboj) 100 b.

20. ZSK 128/2021-D (2018, Veliká Ves) 100 b.

21. ZSK 114/2021-D (2019, Kojetice) 100 b.

22. ZSK 92/2021-D (2019, Kojetice) 100 b.


Nepřijati z důvodu nesplnění kritérií:

1.  ZSK 110/2021-D (2018, Zlonín) 0 b.

2.  ZSK 95/2021-D (2018, Odolena Voda) 0 b.

3.  ZSK 125/2021-D (2019, Neratovice) 0 b.

4.  ZSK 96/2021-D (2019, Zlonín) 0 b.


Předškoláci přijatí k individuálnímu vzdělávání (nad rámec kapacity mateřské školy):

1.  ZSK 124/2021-D (2015, Všetaty)

2.  ZSK 120/2021-D (2015, Neratovice)

3.  ZSK 123/2021-D (2015, Jiřice)

4.  ZSK 121/2021-D (2016, Neratovice)

5.  ZSK 115/2021-D (2016, Praha východ)

6.  ZSK 117/2021-D (2016, Neratovice)

7.  ZSK 116/2021-D (2016, Mělník)

8.  ZSK 122/2021-D (2016, Kly)


 

Kamila Janyšková

ředitelka školy